Praktische zaken

U kunt uw peuter ’s morgens brengen tussen 8:30 uur en 8:45 uur.
Als u uw kind tussen 12:15 en 12:30 uur weer ophaalt, laat de leidster dan ook duidelijk laten weten dat uw peuter weer meegaat.

Geef het aan ons door, als u uw kind niet zelf komt ophalen.

Is uw kind ziek of kan het niet aanwezig zijn, dan dient u de leidster voor de aanvang van de dag in te lichten. Bij ziekte verzoeken wij u uw kind thuis te laten tot het besmettingsgevaar voorbij is.Wilt u dit z.s.m. doorgeven.

Als u op een bepaalde morgen niet op uw huisadres bereikbaar bent, wilt u dit dan doorgeven aan de leidsters en aan hen een briefje geven met het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

De peuter mag ’s morgens wat te drinken meenemen. Ook vragen we u fruit mee te geven. Als u druiven meegeeft, wilt u deze dan doormidden snijden? (i.v.m. verstikkingsgevaar)

We vragen u de jas en tas van uw kind te voorzien van zijn of haar naam. Let er op dat de jas is voorzien van een lusje. Graag handschoenen met een koord door de mouwen van de jas.

Als uw kind nog niet zindelijk is, vragen we u luiers mee te geven. Ook als uw kind nog maar net zindelijk is.

Op de peuteropvang willen we aan de verjaardag van de peuters aandacht schenken door een slinger op te hangen, het zingen van liedjes e.d. Als u of uw kind dat wil, mag er getrakteerd worden.

De peuter mag voor de jarige een cadeau maken, daarvoor hangt een kalender op het prikbord.

Het is belangrijk dat de peuteropvang en het speelgoed schoon blijft. Hierbij hebben we regelmatig de hulp van ouders nodig. Er hangt een lijstje op.

Hoofdluis is een veel voorkomend probleem op basisscholen maar ook op de peuteropvang komt het voor. Wanneer u ontdekt dat uw peuter hoofdluis heeft, meld dit zo snel mogelijk bij de juf.

Om de veiligheid en gezondheid van de peuters te waarborgen is er op de speelzaal een veiligheids- en gezondheidsbeleid aanwezig. Deze is (indien gewenst) in te zien.

Kinderopvang is mensenwerk en waar mensen werken, kan er soms iets misgaan. Vaak is er sprake van een misverstand of miscommunicatie. Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Aarzel dan niet hierover in gesprek te gaan met de pedagogisch medewerker en leidinggevende. Meestal kunnen dan de problemen worden opgelost. Mocht dit niet lukken dan kunt u lezen in onze klachten procedure De Benjamin welke stappen u kunt nemen.