Onze vier pedagogische doelen zijn:

  • het bieden van emotionele veiligheid;
  • gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
  • gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties;
  • gelegenheid bieden tot het eigen maken van waarden en normen.

Wilt u het pedagogisch beleid lezen? Klik hier: Pedagogisch beleidsplan 2024

Geschoolde medewerkers
Alle medewerkers hebben een opleiding die voldoet aan de scholingseisen die voor de kinderopvang zijn gesteld. Medewerkers volgen jaarlijks training hun om kennis te vergroten. We maken gebruik van de observatiemethode KIJK. Voor voorschoolse educatie maken wij gebruik van de methode ‘Doe meer met Bas’.

Kinderen met een VE indicatie worden begeleidt door onze VE coach. Om te ontwikkeling te stimuleren wordt er gewerkt aan de hand van een behandelplan.

Het is van het grootste belang dat wij als kinderopvangorganisatie alert zijn op kindermishandeling in de thuissituatie of een geweld- of zedendelict door een medewerker van de kinderopvang of seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen op de opvang. Daarom is er dit document opgesteld waarin u kunt lezen wat wij doen met signalen hieromtrent.