Onze vier pedagogische doelen zijn:

  • het bieden van emotionele veiligheid;
  • gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
  • gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties;
  • gelegenheid bieden tot het eigen maken van waarden en normen.

Wilt u het pedagogisch beleid lezen? Klik hier: Pedagogisch beleidsplan 2021

Geschoolde medewerkers
Alle medewerkers hebben een opleiding die voldoet aan de scholingseisen die voor  peuterspeelzalen zijn gesteld. Medewerkers jaarlijks training  om kennis te vergroten. We maken gebruik van de observatiemethode KIJK en VVE/taal methode Peuterplein en doe meer met Bas.

Voor kinderen met een VVE indicatie wordt er een behandelplan opgesteld.