oudercommissie

We zijn blij dat er ouders bereid zijn om deel te nemen aan onze oudercommissie. De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders die hun kind brengen bij onze kinderopvang. De oudercommissie bewaakt en bevordert de identiteit en kwaliteit van de opvang. Dat doen zij door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Zij hebben inspraak en adviesrecht op beleid en wijzigingen.

Hebt u vragen, wilt u hen iets voorleggen of wilt u ook lid worden van de oudercommissie? U kunt hen bereiken via oudercommissie@debenjaminzwijndrecht.nl