Ouderbijdrage

Voor de ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag: ons uur-tarief is  € 8,46

r uur, en 4 uur per ochtend. U kunt deze toeslagen aanvragen bij de belastingdienst ons LKPR nummer is 490990526 op naam van stichting Reformatorische peuteropvang De Benjamin
Ook hiervoor geldt 40 weken per jaar.

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan is de eigen bijdrage  inkomensafhankelijk volgens onderstaand tabel.

Inkomenscategorie

Ouderbijdrage

Inkomenscategorie Ouderbijdrage per uur 201 Totale jaarlijkse ouderbijdrage 2021
Lager dan € 20.302 € 0,34 per uur €  108,80 per jaar voor 2 dagdelen
Tussen € 20.303 en € 31.124 € 0,42 per uur €  134,40 per jaar voor 2 dagdelen
Tussen € 31.215,- en € 42.953 € 0,90 per uur €  288 per jaar voor 2 dagdelen
Tussen € 42.954 en € 58.423 € 1,41 per uur €  451,20 per jaar voor 2 dagdelen
Tussen € 58.424 en € 83.979 € 2,45 per uur €  784 per jaar voor 2 dagdelen
Tussen € 83.989 en € 116.371 € 4,16 per uur €  1331,20 per jaar voor 2 dagdelen
Hoger dan € 116.372   € 5,60 per uur €  1792 per jaar voor 2 dagdelen

Ouderbijdrage worden vooraf in rekening gebracht. Wij rekenen 40 schoolweken en innen 10 keer per jaar. Juli en Augustus niet!

Als uw kind 4 jaar wordt, zal het automatisch worden uitgeschreven. Gaat uw kind voor zijn/haar 4e jaar bij ons weg, dan vragen wij u dit minimaal 5 weken voor vertrek te melden op peuterplaatsen@debenjaminzwijndrecht.nl