De peuter opvang is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goed werk naar de regels van de wet Kinderopvang. De gemeente Zwijndrecht ziet hier op toe, en geeft ook de GGD opdracht deze controle(s) uit te voeren.

Het meest recente rapport kunt u lezen door op de onderstaande link te klikken:

Inspectierapport ONV-KDV 2021

Ook op de buiten schoolse opvang heeft de GGD in opdracht van de gemeente controle uitgevoerd. U vindt het meest recente inspectierapport door op deze link te klikken:

Inspectierapport BSO 2022