Een ochtend op de peuteropvang ziet er als volgt uit:

8:30 – 8:45

8:45 – 9:10

9:20 – 9:45

9:45 – 10:15

10:15 – 11:00

11:00 – 12:00

12:00 – 12:15

12:15 – 12:30

Inloop

Vrij spel

Dagopening en kringgesprek

Drinken en fruit eten, verschonings- en toiletronde

Buiten spelen 

Begeleide activiteiten (in kleine kring)

Dagsluiting en taalactiviteit / zingen (evt. verjaardag)

Ophalen van de kinderen

Over de invulling van de verschillende onderdelen verwijzen we u naar ons informatieboekje.