8:30 – 8:45

8:45 – 9:10

9:10 – 9:30

9:30 – 10:00

10:15 – 11:00

11:00 – 12:00

11:40 – 12:00

12:00 – 12:15

Inloop

Spelen

Kring

Drinken en fruit eten

Buiten spelen 

Werkje maken/vrij spelen

Taalactiviteit kring

Spelen met constructiemateriaal/klei

Inloop
De ouders brengen de kinderen, die gelijk mogen gaan spelen. Soms is het fijn als ouders samen iets opzoeken om te gaan doen.

Kring
De peuters zitten in de kring. Dit eerste kringmoment gaan we:

  • elkaar goede morgen wensen,
  • we zingen de namen van de kinderen,
  • Psalmversjes en Bijbelliederen zingen, bidden en naar een verhaal uit de Bijbel luisteren.

Knutselen
Elke twee weken zal door ieder kind een werkje worden gemaakt.
Bij het knutselen wordt ervaring opgedaan met kleuren, verven, plakken en knippen. Hierbij gaat het voornamelijk om de techniek en de motoriek. Het resultaat komt op de tweede plaats bij deze leeftijdsgroep.

Spelen
Hierin zal de juf de kinderen begeleiden. Zij zal de kinderen leren anderen rustig te laten spelen, samen met anderen kinderen spelen en leren om een langere periode met één ding bezig te zijn. Ook zullen de kinderen leren opruimen als ze niet meer met het speelgoed spelen.

Drinken en fruit eten
Met elkaar drinken en fruit eten, een gezellig en gezond samenzijn. Er is tijdens dit moment ook gezellig de tijd om iets te vertellen zodat de kinderen leren naar elkaar te luisteren en ook zelf iets duidelijk te vertellen.

Buitenspelen
Als het weer het toelaat zullen we buiten gaan spelen. Als we naar buiten lopen, houden wij het evacuatiekoord (een koord met ringen) vast. Dit zullen we ook gebruiken als in noodgevallen het gebouw snel verlaten moet worden. Door dit elke keer met naar buiten gaan te gebruiken, zullen de kinderen hier vertrouwd mee zijn. Buiten spelen we o.a. met rijdend materiaal en ballen. Wanneer kinderen niet spontaan meer spelen, zullen we een kringspel gaan doen.

Taal-/ en of muzikale activiteit

Bij de taalactiviteit zal er bijvoorbeeld een prentenboek worden voorgelezen, of een taalspelletje gedaan worden. Bij een muzikale activiteit worden en liedjes aangeleerd passend bij het thema waar we over werken. Ook gebruiken we zo mogelijk muziekinstrumentjes.

Dagsluiting
Bij de dagsluiting zingen we nog een keer de psalm of het versje, wat we aan het leren zijn en sluiten met dankgebed.