De buitenschoolse opvang wordt aangeboden tijdens de schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag. Momenteel is er op vrijdag geen vraag naar, waardoor er geen buitenschoolse opvang wordt aangeboden. Op woensdag wordt er momenteel beperkt opvang geboden tot 14.15 uur. Voor vragen over opvang op deze dagen kunt u contact opnemen met de planning via planning@debenjaminzwijndrecht.nl

Voor schooltijd is er opvang vanaf 7.30 uur. De naschoolse opvang start bij het uitgaan van de Hellenbroekschool en wordt geboden tot 18.30 uur. Wanneer de school vanwege bijzondere omstandigheden op een afwijkende tijd uitgaat of gesloten is (met uitzondering van schoolvakanties), wordt er ook op deze uren opvang geboden.

Tarieven

De tarieven van de opvang zijn in 2024 als volgt: Tussen 7.30 uur en 17.30 uur €9,12 per uur (2023) Na 17.30 uur €6,- per half uur

Indien u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, kunt u dit aanvragen bij de belastingdienst. Ons LRK nummer is 111751299 (LRK BSO)