De buitenschoolse opvang wordt aangeboden tijdens de schoolweken op alle schooldagen, te weten maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Voor schooltijd is er opvang vanaf 7.30 uur. De naschoolse opvang start bij het uitgaan van de Hellenbroekschool en wordt geboden tot 18.30 uur. Wanneer de school vanwege bijzondere omstandigheden op een afwijkende tijd uitgaat of gesloten is, wordt er ook op deze uren opvang geboden.

Tarieven
De administratiekosten voor het inschrijven bedragen €10,-

De tarieven van de opvang zijn als volgt:
Tussen 7.30 uur en 17.30 uur €7,31 per uur
Na 17.30 uur €5 per half uur

Indien u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, kunt u dit aanvragen bij de belastingdienst. Ons LRK nummer is 111751299 (LRK BSO)