De Benjamin staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in dat u giften aan De Benjamin als aftrekpost kunt opvoeren bij de belastingaangifte. Wij hebben onze gegevens overzichtelijk voor u op een rij gezet:

Naam:
Stichting Reformatorische Peuteropvang De Benjamin

Contactgegevens (tevens postadres):
Peuteropvang De Benjamin
Swanendrift 78
3332RN Zwijndrecht

Telefoon:
06-53687303

Activiteiten:

In 2018 en 2019 zijn wij bezig geweest met de invoering van de nieuwe wetgeving Kinderopvang.

Dit hield in dat er scholing is geweest voor het personeel. Er is een nieuwe functie van pedagogisch beleidscoach gekomen. Ook zijn alle pedagogisch medewerkers geschoold zodat wij onze VVE status kunnen behouden. Dit houd in dat wij ook kinderen met een taal- en/of spraakachterstand hulp kunnen bieden.

Ons pedagogisch beleidsplan is herschreven, hierin word nog duidelijker onze visie en doelstelling duidelijk gemaakt. Deze is op de website te lezen.

In 2017, 2018 en 2019 zijn er geen klachten bij de klachtencommissie binnen gekomen.

Jaarlijks hebben wij GGD controle gehad, de resultaten hiervan zijn te lezen in het GGD rapport op deze website.

De doelstelling:

Onze peuteropvang heeft een pedagogisch doelstelling.
De kinderen bieden wij een veilige speelplek in een vertrouwde sfeer, om samen met andere kinderen te spelen en zich te ontwikkelen. Op deze manier vormt de peuteropvang een op zichzelf staand pedagogisch milieu dat aansluit bij de Bijbels genormeerde opvoedingssituatie van de gezinnen waaruit onze kinderen komen.

Bestuurlijke organisatie:
De leiding van de peuteropvang ligt in handen van het bestuur bestaande uit vier leden.
Zie voor de namen: Over ons / bestuur en medewerkers.

Het beloningsbeleid:
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, alleen onkostenvergoeding. De medewerkers ontvangen salaris conform CAO zorg en welzijn.

RSIN/fiscaal nummer:
823113139

Financieel Jaarverslag 2019:
Voor het financiële jaarverslag 2019, klik hier