De Benjamin staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in dat u giften aan De Benjamin als aftrekpost kunt opvoeren bij de belastingaangifte. Wij hebben onze gegevens overzichtelijk voor u op een rij gezet:

Naam:
Stichting Reformatorische Peuteropvang De Benjamin

Contactgegevens (tevens postadres):
Peuteropvang De Benjamin
Swanendrift 78
3332RN Zwijndrecht

Telefoon:
06-53687303

Activiteiten:

In 2021 hebben wij onze organisatie uitgebreid. We bieden naast de Peuteropvang, nu ook Buiten Schoolse Opvang aan voor de leerlingen van de Ds. A. Hellenbroekschool. De Buitenschoolse opvang bestaat uit voor- en na schoolse opvang op alle schooldagen.

In de afgelopen jaren zijn er geen klachten bij de klachtencommissie binnen gekomen.

Jaarlijks hebben wij GGD controle gehad, de resultaten hiervan zijn te lezen in het GGD rapport voor de Peuteropvang en de BSO.

Link BSO: Rapport Controle GGD BSO

Link peuteropvang: Rapport Controle GGD Peuteropvang

De doelstelling:

Onze peuteropvang heeft een pedagogisch doelstelling.
De kinderen bieden wij een veilige speelplek in een vertrouwde sfeer, om samen met andere kinderen te spelen en zich te ontwikkelen. Op deze manier vormt de peuteropvang een op zichzelf staand pedagogisch milieu dat aansluit bij de Bijbels genormeerde opvoedingssituatie van de gezinnen waaruit onze kinderen komen.

Bestuurlijke organisatie:
De leiding van de peuteropvang ligt in handen van het bestuur bestaande uit vijf leden.
Zie voor de namen: Over ons / bestuur en medewerkers.

Het beloningsbeleid:
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, alleen onkostenvergoeding. De medewerkers ontvangen salaris conform CAO zorg en welzijn.

RSIN/fiscaal nummer:
823113139

Financieel Jaarverslag:
Voor het financiële jaarverslag 2022, klik hier